Trnavský včelársky festival 2020

Prehľad opatrení v súvislosti s COVID 19 platných od 2.9.2020

Vstup do všetkých priestorov radnice a pohyb v interiéri radnice je možný len s rúškom.

Z dôvodu dodržiavania protiepidemiologických opatrení bude pri vstupe pripravená dezinfekcia rúk.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov radnice.

Opatrenia COVID-19


Last Change: 2020-09-06 20:18:41 CEST